Verhaal

Brandveiligheid laadvoorziening in de parkeergarage

Zo nu en dan lees of hoor je over elektrische auto’s die in de brand vliegen, terwijl je vrijwel nooit hoort over een brandende auto met verbrandingsmotor. Ontstaan er dan zoveel meer branden met elektrische auto’s?

Lees meer >

Nieuws

GLP distributiecentrum update

Voor GLP, een toonaangevende investeerder, ontwikkelaar en exploitant van logistiek vastgoed, heeft Beekink Installatieadviseurs de Technische Omschrijving gemaakt van de Elektrotechnische en Koel/Klimaat technische installaties voor een distributiecentrum in Venray met een oppervlakte van 29.500m2.

Lees meer >

Verhaal

Brandveiligheid stallen

Wist u dat er sinds 2014 hogere eisen worden gesteld aan nieuwe stallen? Ondanks deze veiligheidseisen vinden er nog steeds teveel branden plaats met veel schade en dierenleed als gevolg. Door het stof en aanwezige mestgassen, ligt kortsluiting op de loer, waardoor de kans op brand in een stal twee keer zo groot is dan de kans op een woningbrand.

Lees meer >

Verhaal

MeerJaren-OnderhoudsPlan

Heeft u voldoende grip op de jaarlijkse onderhoudskosten van uw vastgoed? Bent u in staat om te sturen op het onderhoud (en het onderhoudsbudget) van uw vastgoed? Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) biedt uitkomst. Hiermee krijgt u inzicht in het benodigde onderhoud aan bouw- en installatiedelen van uw vastgoed en een overzicht van de kosten die hieraan verbonden zijn.

Lees meer >

Showcase

Verlichtingsplan

Waarom zou je een lichtplan maken en hoe pak je dat aan? Het gebruik van een verlichtingsplan brengt verscheidene voordelen met zich mee. Wanneer bedrijven de werkplek opnieuw gaan inrichten of verbouwen wordt vaak geen rekening gehouden met een plan voor de verlichting. Hierdoor zijn belangrijke plekken binnen het bedrijfspand vaak onvoldoende belicht of juist overbelicht.

Lees meer >

Nieuws

Maak uw gebouw Corona proof

Bij Beekink Installatieadviseurs krijgen wij regelmatig de vraag "wat kunnen wij als gebouwbeheerders doen om corona (Covid-19) zo veel mogelijk tegen te gaan?". In dit bericht vindt u enkele praktische tips waarmee de installaties van gebouwen optimaal mee helpen om Corona tegen te gaan.

Lees meer >

Nieuws

Leidraad vastgoed

De recent uit gekomen Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed helpt maatschappelijke organisatie met het verduurzamen van vastgoed. Het is bedoeld als hulpmiddel voor middelgrote en kleine gemeenten die aan de slag willen of zijn met het energiezuinig maken van het gemeentelijk vastgoed.

Lees meer >

Showcase

QuickSan Ventilatie

Met de Quickscan Ventilatie wordt bepaald of de ventilatie in een gebouw voldoet aan de geldende wet en regelgeving EN of dit aan sluit bij het huidige gebruik. De Quickscan is voor onze adviseurs goed toepasbaar zodat we klanten snel een duidelijk antwoord kunnen geven over de ventilatiekwaliteit en eventuele verbeteringen om te komen tot goede ventilatie.

Lees meer >

Nieuws

Installatieadviseur met oog voor scholen

Beekink helpt je graag bij de totstandbrenging van een energiezuinige, gezonde en duurzame school. Dit kan het gehele traject omvatten, en zijn wij evengoed in te zetten voor een “quick scan” om een energierapportage van een schoolgebouw te maken.

Lees meer >