Nieuws

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer gereed

De verbouwing van het voormalige ministeriegebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag tot tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gereed.

Lees meer >

Showcase

BIM & Beekink

BIM staat voor Bouw Informatie Management en is een digitale presentatie van een gebouw met haar fysieke en functionele eigenschappen en kenmerken. Met BIM kan iedereen die betrokken is bij een project digitaal samenwerken om inzicht te krijgen in het project. Lees verder waarom BIM en Beekink zo goed samen werken via onderstaande button.

Lees meer >

Verhaal

Brandveiligheid laadvoorziening in de parkeergarage

Zo nu en dan lees of hoor je over elektrische auto’s die in de brand vliegen, terwijl je vrijwel nooit hoort over een brandende auto met verbrandingsmotor. Ontstaan er dan zoveel meer branden met elektrische auto’s?

Lees meer >

Nieuws

GLP distributiecentrum update

Voor GLP, een toonaangevende investeerder, ontwikkelaar en exploitant van logistiek vastgoed, heeft Beekink Installatieadviseurs de Technische Omschrijving gemaakt van de Elektrotechnische en Koel/Klimaat technische installaties voor een distributiecentrum in Venray met een oppervlakte van 29.500m2.

Lees meer >

Verhaal

Brandveiligheid stallen

Wist u dat er sinds 2014 hogere eisen worden gesteld aan nieuwe stallen? Ondanks deze veiligheidseisen vinden er nog steeds teveel branden plaats met veel schade en dierenleed als gevolg. Door het stof en aanwezige mestgassen, ligt kortsluiting op de loer, waardoor de kans op brand in een stal twee keer zo groot is dan de kans op een woningbrand.

Lees meer >

Verhaal

MeerJaren-OnderhoudsPlan

Heeft u voldoende grip op de jaarlijkse onderhoudskosten van uw vastgoed? Bent u in staat om te sturen op het onderhoud (en het onderhoudsbudget) van uw vastgoed? Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) biedt uitkomst. Hiermee krijgt u inzicht in het benodigde onderhoud aan bouw- en installatiedelen van uw vastgoed en een overzicht van de kosten die hieraan verbonden zijn.

Lees meer >

Showcase

Verlichtingsplan

Waarom zou je een lichtplan maken en hoe pak je dat aan? Het gebruik van een verlichtingsplan brengt verscheidene voordelen met zich mee. Wanneer bedrijven de werkplek opnieuw gaan inrichten of verbouwen wordt vaak geen rekening gehouden met een plan voor de verlichting. Hierdoor zijn belangrijke plekken binnen het bedrijfspand vaak onvoldoende belicht of juist overbelicht.

Lees meer >

Nieuws

Maak uw gebouw Corona proof

Bij Beekink Installatieadviseurs krijgen wij regelmatig de vraag "wat kunnen wij als gebouwbeheerders doen om corona (Covid-19) zo veel mogelijk tegen te gaan?". In dit bericht vindt u enkele praktische tips waarmee de installaties van gebouwen optimaal mee helpen om Corona tegen te gaan.

Lees meer >

Nieuws

Leidraad vastgoed

De recent uit gekomen Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed helpt maatschappelijke organisatie met het verduurzamen van vastgoed. Het is bedoeld als hulpmiddel voor middelgrote en kleine gemeenten die aan de slag willen of zijn met het energiezuinig maken van het gemeentelijk vastgoed.

Lees meer >