Analyse

Onze analyse binnen elk project start bij het inventariseren van uw wensen en behoeften. Van groot belang hierin is om de vraag achter uw vraag te achter halen. Dit doen wij door het stellen van de bekende vraag "Waarom?". Op basis hiervan stellen wij een plan van aanpak op.

Visualisatie

Samen met u en het (ontwerp)team maken we een voorlopig ontwerp dat aansluit op de wensen, behoefte en verwachtingen vanuit de analyse. De visualisatie is een ruwe schets om een beeld te vormen van het beoogde eindresultaat.

Ontwerp

Na het voorlopig ontwerp gaan we aan de slag met meer gedetailleerde berekeningen en modeleren we een definitief ontwerp. Ter afronding van het definitief ontwerp worden alle stukken onderworpen aan een collegiale kwaliteitstoets, of wel interne commissioning.

Contractvorming

Na goedkeuring van interne commissioning, wordt een bestek opgemaakt waarin onder andere een omschrijving staat van het project, de kosten en de bijbehorende werkzaamheden. Via een aanbesteding wordt de juiste uitvoerder gekozen die het beste bij het project past.

Realisatie

Het project wordt gerealiseerd. Wij bewaken en houden toezicht op de kwaliteit en kosten.

Evaluatie & Evoluatie

We willen dat het project goed en via afspraak is verlopen, hierop onderzoeken wij de klanttevredenheid. Voor de ingebruikstelling stellen we een plan van aanpak op, voor een optimale exploitatie met aandacht voor het beheer van energie en grip op comfort.

Exploitatie

Na het realiseren van een project breekt de belangrijkste fase aan, de exploitatie. Uw gebouw en installatie vragen om de juiste wijze van onderhoud en waar mogelijk inzichten in optimalisatie. Met onze dienstverlening informeren wij u over het juiste onderhoud.

Ontwerpfilosofie

Geen één project bij Beekink is hetzelfde. Ze variëren van complete nieuwbouw tot (technische)renovaties, onderzoeken en detailberekeningen. Wij voeren opdrachten uit voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers zoals: het Rijksvastgoedbedrijf, zelfstandige architecten, installateurs, musea en onderwijsinstellingen.

Door deze variatie in projecten is het onmogelijk om een standaard aanpak aan te bieden. Wat we wel nastreven is een heldere aanpak. Deze aanpak hebben we uitgewerkt in een eigen ontwerpfilosofie met als richtlijnen het 7-stappenplan. Zo waarborgen wij de kwaliteit in ons werkproces.

Wij onderzoeken wat de vraag achter de vraag is en bieden daarmee een passend voorstel in elk project.  Wij gaan graag de uitdaging aan en je in elk project laten verwonderen.