Analyse

Het samenstellen van een plan van aanpak afgestemd op het einddoel van onze opdrachtgever.

Visualtisatie

Brainstormsessie met de architect & opdrachtgever.
Voorontwerp passend bij uw belevingswereld.

Ontwerp

Definitief ontwerp / model met herleidbare berekeningen.

Contractvorming

Bestek en contractstukken met Beekink als commissioningmanager.

Realisatie

Uitvoeringsbegeleiding en bewaking van kwaliteit en kosten.

Evaluatie & Evoluatie

Nazorg en optimalisatie t.b.v. energie en comfort

Exploitatie

Strategisch beheer en onderhoud t.b.v. gebouwoptimalisatie.

Ontwerpfilisofie

Projecten van Beekink variëren van nieuwbouwprojecten en renovaties tot technische renovaties en detailberekeningen.

 

Projecten voeren we uit in opdracht van uiteenlopende opdrachtgevers  zoals het Rijksvastgoedbedrijf, zelfstandige architecten en grote en kleinere aannemers en installateurs.

 

Door de variatie in projecten is het onmogelijk om een standaard aanpak te hanteren. Wat we wel nastreven is een eenduidige aanpak. Hiervoor baseren we ons op onze eigen ontwerpfilosofie met 7-stappenplan.