Brandveiligheid stallen

Wist u dat er sinds 2014 hogere eisen worden gesteld aan nieuwe stallen? Ondanks deze veiligheidseisen vinden er nog steeds teveel branden plaats met veel schade en dierenleed als gevolg. Door het stof en aanwezige mestgassen, ligt kortsluiting op de loer, waardoor de kans op brand in een stal twee keer zo groot is dan de kans op een woningbrand.

Onlangs heeft Landbouwminister Carola Schouten in een reactie op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 24 maart heeft gepubliceerd erkent dat er een betere aanpak nodig is om stalbranden in de toekomst te voorkomen. Haar reactie leest u hier.

Naar aanleiding van de recente aandacht voor stalbranden krijgt Beekink Installatieadviseurs wij regelmatig de vraag “wat kunnen wij als gebouwbeheerders van de manege doen, om dit zo zoveel mogelijk te voorkomen en de schade te beperken?”

Drie veel voorkomende brandoorzaken zijn:

 • Elektriciteit
 • Werkzaamheden
 • Overige oorzaken

Brandoorzaak elektriciteit
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Onjuist aangesloten meterkast.
 • Knagend ongedierte aan kabels.
 • Stof, licht ontvlambaar bij kortsluiting en brandbaar materiaal.

Wat kunt u zelf doen?

 • Houdt de manege en de paardenboxen schoon en opgeruimd.
 • Zorg voor continue toezicht en voldoende blusmiddelen.
 • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit in de stal.
 • Let op met warmtebronnen. Deze kunnen door stof, vallen of oververhitting brand veroorzaken.

Zorg voor een brandveilige omgeving
Gebruik de juiste materialen en denk ook aan het omgevingsklimaat:

 • De gassen die vrijkomen uit mest zijn voornamelijk ammoniak, methaan en lachgas.
 • Denk aan de warmte-uitstoot die de paarden maar ook andere dieren afgeven.
 • Zorg dat de toegepaste materialen in de stal van de juiste brandveiligheidsklasse zijn.
 • Is de elektrische installatie nog in orde? Denk hierbij aan beschermingsmaatregelingen tegen thermische invloeden, zoals de juiste type aardlekschakelaars, kabels en aderdoorsnede.
 • Is de brandmeldinstallatie nog in orde, door de hoeveelheid fijnstof in de stal kan vervuiling van de installatie versneld worden.
 • Is de bluswatervoorziening en bereikbaarheid voor de brandweer in orde.
 • Is er een zonnestroomsysteem op het dak geïnstalleerd, denk hierbij aan DC-foutstromen.

Voor meer informatie, neem contact op via ons contactformulier of met 0180-311 064.