Brandveiligheid laadvoorziening in de parkeergarage

Breng brandveiligheid in beeld

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Niet zo gek, want een elektrische auto is duurzaam en vaak fiscaal heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd levert het opladen van het elektrische wagenpark veel vragen op.

Zijn elektrische auto’s brandgevaarlijker dan traditionele auto’s?

Zo nu en dan lees of hoor je over elektrische auto’s die in de brand vliegen, terwijl je vrijwel nooit hoort over een brandende auto met verbrandingsmotor. Ontstaan er dan zoveel meer branden met elektrische auto’s? Nee, de traditionele autobranden zijn echter zo veelvoorkomend en bekend dat ze niet langer nieuwswaardig zijn. Volgens een Duits onderzoek, zijn elektrische (en hybride) auto’s minstens net zo brandveilig als conventionele auto’s. Elektrische auto’s zijn daarentegen een relatief nieuw verschijnsel en liggen daarom onder een vergrootglas. Een autobrand in een garage komt in Nederland gemiddeld één keer per jaar voor, maar door de andersoortige brandontwikkeling bij elektrische auto’s, heeft dit geleid tot grote ongerustheid. Uit voorzorg hebben enkele VvE’s hun parkeerkelders verboden gebied verklaard voor elektrische auto’s.

Het meest kritische punt is het opladen van de accu’s van een elektrische auto. Problemen treden slechts op wanneer er sprake is van een elektrisch of isolatie defect. De warmteontwikkeling die hierdoor ontstaat, kan leiden tot brand. De kans dat dit gebeurt is zeer klein, maar wanneer het gebeurd is de schade aanzienlijk. De afzonderlijke accucellen kunnen oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij aangrenzende cellen. Daardoor kan het lijken alsof een autobrand geblust is, maar kan de auto iets later vanzelf weer in brand vliegen. Het kan tot wel 24 uur duren voor alle cellen afgekoeld zijn en de kettingreactie is gestopt. Er kan hierdoor een niet te beheersen brand ontstaan of een brand die veel schade veroor­zaakt voordat deze kan worden geblust.

De boordlader, (On Board Charger = OBC) in een elektrische auto speelt hierbij een belangrijke rol, deze moet bestand zijn tegen langdurige trillingen, hitte, kou en aanzienlijke hoeveelheden geleide en uitgestraalde elektrische ruis.

De primaire rol van een OBC is om de stroom van elektriciteit van het net naar de batterij te beheren en te bewaken. Dit betekent dat de OBC moet voldoen aan strenge eisen. Daarnaast moet de OBC ook geschikt zijn voor de (vele) beschikbare soorten laadpalen.

Integrale benadering

Wat vaststaat is dat er meer factoren zijn die de brandveiligheid van een parkeergarage bepalen dan

alleen het mogelijke brandgevaar van een elektrisch voertuig en de laadunit. Om die reden is het essentieel om de locatie van de laadunits, de aanwezige vluchtroutes en eventuele aanvullende brandwerende maatregelen tijdig in kaart te brengen.

Enkele controle en aandachtspunten zijn:

 1. De parkeergarage moet voldoen aan het bouwbesluit.
 2. Breng de huidige brandveiligheidsmaatregelen in beeld en check de status van de voorzieningen.
 3. Voorzie de parkeergarage van automatische rookdetectie voor een snelle branddetectie.
 4. Zorg voor een goed rook- en warmteafvoer systeem (RWA) voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte.
 5. Implementeer goede brandblusinstallaties, denk aan een sprinkler- of watermistinstallatie en een brandpomp of hydro-unit.
 6. Zet elektrische voertuigen en laadunits zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang van de parkeergarage.
 7. Plaats de laadplaatsen onder de afvoerkanalen.
 8. Zorg voor een deugdelijke aanrijdbeveiliging van de laadplaatsen.
 9. Gebruik alleen goedgekeurde en onbeschadigde laadkabels.
 10. Plaats een noodknop bij de toegang, om bij calamiteiten de hele laadvoorziening uit te kunnen schakelen.
 11. Voorzie de gebruikers van de parkeergarages van duidelijke instructies zodat men weet hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit.
 12. Maak de plekken waar de elektrisch aangedreven voertuigen staan, dit helpt de brandweer bij de eerste beeldvorming van het incident.
 13. Aandacht aan de wijze waarop een elektrisch aangedreven voertuig na blussing naar buiten kan worden verplaatst, om vervolgens bijvoorbeeld in een dompelbak met water te kunnen worden gekoeld.
 14. Overleg met een adviseur van Beekink over de veiligheidsrisico’s en de te nemen maatregelen.

Bij Beekink Installatieadviseurs weten we dat introductie van nieuwe technieken, in dit geval duurzame brandstoffen, voor auto’s nieuwe risico’s met zich meebrengen, en kent daarom de gevolgen hiervan voor de brandveiligheid van parkeergarages. Wij kunnen u van dienst zijn bij het grondig inventariseren van ondergrondse en bovengrondse parkeergarages, voor een veilige parkeergarage, waarin Beekink Installatieadviseurs u adviseert over de integrale-, sociale-, constructieve-, brand- en vluchtveiligheid van de parkeergarage.

Voor meer informatie neemt u contact op via ons contactformulier of met 0180-311064