Maak uw gebouw Corona-proof

Bij Beekink Installatieadviseurs krijgen wij regelmatig de vraag “wat kunnen wij als gebouwbeheerders doen om corona (Covid-19) zo veel mogelijk tegen te gaan?”. Hieronder enkele praktische tips waarmee de installaties van gebouwen optimaal mee helpen om Corona tegen te gaan:

  • Zorg voor voldoende ventilatie van ruimten met (100%) buitenlucht.
    Schakel de ventilatie minstens 2 uur voor de gebruikstijd van het gebouw in en schakel 2 uur na de gebruiksduur van het gebouw uit (of liever naar een lage stand).
  • Zet regelmatig de ramen open -> spuien (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen).
  • Houd de toiletventilatie 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf.
  • Vermijd open ramen in toiletten, dit om de juiste richting van de ventilatie te verzekeren.
  • Instrueer gebruikers van het gebouw om toiletten met gesloten deksel door te spoelen.
  • Plan geen kanaalreiniging voor deze periode.
  • Voer regelmatig vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan filters uit, volgens het onderhoudsschema. Houd hierbij rekening met beschermende maatregelen, waaronder ademhalingsbescherming.