Elk gebouw verdient een MeerJaren-OnderhoudsPlan

Heeft u voldoende grip op de jaarlijkse onderhoudskosten van uw vastgoed? Bent u in staat om te sturen op het onderhoud (en het onderhoudsbudget) van uw vastgoed? Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) biedt uitkomst. Hiermee krijgt u inzicht in het benodigde onderhoud aan bouw- en installatiedelen van uw vastgoed en een overzicht van de kosten die hieraan verbonden zijn.
Een MJOP biedt belangrijke voordelen voor gebouweigenaren, objectmanagers en gebouwbeheerders:

  • U weet precies welk onderhoudsbudget u jaarlijks moet reserveren.
  • Bouw- en installatiedelen van uw vastgoed blijven in goede conditie.
  • Woon- of werkcomfort voor gebruikers van uw vastgoed blijft op peil.
Hoe werkt het?

Bij het opstellen van een MJOP voeren we visuele inspecties uit en kijken we onder anderen naar het aantal bouw- en installatiedelen. Naast de huidige conditie van uw bouw- en installatiedelen houden we ook rekening met de theoretische levensduur van de bouw- en installatiedelen.
Een conditiemeting op basis van NEN 2767 is een goede basis voor het opstellen van een MJOP.
Waaruit bestaat een goed MJOP? Een goed MJOP bestaat uit een uitgebreide rapportage die tenminste uit de volgende onderdelen bestaat:

  • Algemene gebouwgegevens;
  • Uitgangspunten bij inventarisatie op locatie;
  • Overzicht van bouw- en installatiedelen waarvoor onderhoud benodigd is;
  • Tijdschema per element voor inspectie, onderhoud en vervanging;
  • Jaarlijkse budgetreservering per element gekoppeld aan het tijdschema.

Natuurlijk zijn de onderdelen in het MJOP uit te bereiden en aan te passen aan het type gebouw.

Een MJOP is een nuttige investering.

Elk gebouw verdient een goed MJOP. Een MeerJarenOnderhoudsPlan heeft niet alleen betrekking op het planmatig onderhoud zoals het vervangen van filters in een luchtbehandelingskast of aanbrengen van een nieuwe beschermlaag lak op uw kozijnen. Zorg dat activiteiten welke benodigd zijn om uw gebouw in stand te houden of te optimaliseren tenminste betrekking hebben op de onderstaande onderwerpen

Bouwkundig en constructief

Het geraamte van het gebouw, oftewel de bouwkundige en constructieve elementen. Dit betreffen de vloeren, wanden en daken inclusief openingen zoals raampartijen, deuren en dakopeningen. Gebreken zoals verouderde dakbedekking worden in kaart gebracht. Of verduurzamingsmaatregelen bij het vervangen van uw dakbedekking worden inzichtelijk gemaakt.

Installatietechniek

Alle gebouw gebonden installaties worden opgenomen in het MJOP. Niet enkel het vervangen van de hiervoor genoemde filters. Maar ook het reinigen van ventilatiekanalen, het vervangen van de CV ketel en het uitvoeren van periodiek onderhoud wordt opgenomen in het MJOP.

 

Brand- en algemene veiligheid

Een aantal elementen dat niet mag ontbreken heeft betrekking op brand- en algemene veiligheid. Naast wet- en regelgeving kan ook uw verzekeraar een aantal eisen stellen waar u aan moet voldoen. Deze zaken dienen onderdeel te zijn van het MJOP. Zonder deze posten is uw MJOP niet volledig en biedt het geen volledig inzicht in de te verwachten kosten voor de instandhouding van bijvoorbeeld de vluchtwegsignalering of de brandmeldinstallatie.

Milieu en gezondheid

Milieu en gezondheid is een aspect dat niet vaak terug komt in het MJOP. Een goed voorbeeld zijn drinkwater installaties in relatie tot legionella. Het opstellen van een legionella beheersplan en het actualiseren van het plan zijn zaken die frequent voorkomen bij het beheer van een gebouw en daarmee ook regelmatig terugkeren als kosten post. Echter wordt deze post vaak vergeten om dat het geen onderhoud nodig heeft, maar juist een beheer strategie. Een beheer strategie is zeer goed te plannen en biedt daarmee natuurlijk ook inzicht in budgetten welke hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor een asbestinventarisatie en het actualiseren hiervan. Het voorkomt verrassingen en zorgt voor zekerheid.

Wet- en regelgeving

Het laatste onderdeel waar veel aandacht aan geschonken dient te worden is wet- en regelgeving. Dit onderdeel is altijd van toepassing en kan men natuurlijk niet over het hoofd zien. Met behulp van additionele software wordt het MJOP gecomplementeerd met meer informatie om zeker te zijn dat uw gebouw voldoet aan alle vormen van wet- en regelgeving welke van toepassing is op uw gebouw. Een bioscoop vraagt om andere certificeringen keuringen dan een kantoorgebouw. Alle activiteiten welke gemoeid zijn met wet- en regelgeving zijn onderdeel van het MJOP. Denk hierbij aan de certificaten van een personenlift welke elke 18 maanden geactualiseerd dienen te worden of het jaarlijks keuren van de blusmiddelen in uw gebouw. Wederom zijn het posten welke goed zijn te plannen en daarmee op te nemen in het MJOP.

Al met al is het MJOP een flinke opgave om op te stellen. Eenmaal het MJOP is opgesteld is het een relatief eenvoudige opgave deze frequent te actualiseren. Met een MJOP als goede investering van uw gebouw verlaagd u de onderhoudskosten en heeft u meer grip de budgetten.

Meer weten?

Zoekt u ook duidelijkheid over het benodigde onderhoud om uw vastgoed in goede conditie te houden? Wilt u onverwachte kosten voorkomen? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor een MJOP. Neem contact met ons op om uw vragen te stellen of laat ons u bellen op een moment dat u uitkomt.