Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Nieuwbouw O.G. Heldringschool den Haag


Nieuwbouw O.G. Heldringschool den Haag

Project:Nieuwbouw O.G. Heldringschool den Haag
Opdrachtgever:SCOH Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Architect:R4A - Room for Architecture B.V.
Omvang:3.285 m

Expertisevelden:Frisse scholen, Elektrotechniek, Klimaattechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

Vervangende nieuwbouw van de O.G. Heldringschool, een gebouw voor basisonderwijs en naschoolse/buitenschoolse opvang (NSO/BSO) in Den Haag. Het nieuwe schoolgebouw zal globaal bestaan uit 25 lokalen en/of groepsruimten, een aula/speelruimte, gymzaal, kantoren, spreekkamers, verkeersruimten en sanitaire groepen.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink heeft opdracht gekregen voor het ontwerp van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties.

Bijzonderheden
De opdrachtgever vindt duurzaam bouwen belangrijk. Het nieuwe schoolgebouw moet het milieu zo min mogelijk belasten. In het Technisch Programma van Eisen van SCOH staan dan ook specifieke eisen geformuleerd met betrekking tot beperking van het energiegebruik, het materiaalgebruik, op de kwaliteit van het binnenklimaat, de leefbaarheid van de omgeving en op het ecologisch evenwicht. In het ontwerpproces is in nauwe samenwerking met de architect en opdrachtgever steeds een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende eisen en randvoorwaarden om zodoende een gebouw te creren dat zo gezond mogelijk is voor mens en milieu.
De installaties omvatten o.a. HR-ketels, gasabsorptiewarmtepompen, zonneboiler, TL-5 verlichting, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinnng en klimaatplafonds (Frisse Scholen 2.0) in vrijwel alle ruimten.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064