Projecten > Utiliteit > Unesco IHE Delft


Unesco IHE Delft

Project:Unesco IHE Delft
Opdrachtgever:2|Build
Architect:Fokkema & Partners
Omvang:12.000 m2

Expertisevelden:Klimaattechniek, Elektrotechniek, Communicatienetwerken

foto volgt foto volgt foto volgt

Het Unesco-IHE Institute for Water Education in Delft is het kennis- en opleidingcentrum voor water van Unesco. Het instituut richt zich op de overdracht van kennis en ervaring via postgraduaat onderwijs en training. Daarnaast is Unesco-IHE bekend om haar rol in Research&Development en advisering gericht op het versterken van institutionele en menselijke capaciteiten. In Delft verzorgt Unesco-IHE Masters- en PhD-opleidingen voor professionals uit ontwikkelingslanden.
Het complex van Unesco-IHE bestaat uit zes aaneengeschakelde gebouwen. Vier gebouwen zijn aangemerkt als monument en vallen hiermee onder de monumentenwet.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadviseurs heeft opdracht gekregen om een nulmeting te verrichten ofwel inventarisatie van de installaties en ook om onderzoek te doen naar het lange termijn-perspectief van best mogelijke maatregelenmixen om de bestaande gebouwen en de daarin plaatsvindende processen, zo energie-efficiënt mogelijk te maken. Dit alles heeft geleid tot een Plan van Aanpak (PvA), gebaseerd op een technisch visionaire studie, gericht op energie-efficiencyverbetering over een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar.
Na de presentatie van het PvA is door Unesco de beslissing genomen om het plan uit te laten voeren in vijf fases. Van alle fases heeft Beekink Installatieadviseurs de ontwerp- en besteksfase en de uitvoeringsbegeleiding naar tevredenheid verricht. In december 2011 is de laatste fase opgeleverd.
De technische installatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden hebben een belangrijke rol gespeeld. Er moest een balans (compromis) gevonden worden tussen investering en kwalitatieve verbeteringen. Dit afhankelijk van de bouwkundige mogelijkheden.

Referentiepagina Fokkema & Partners

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064