Nieuws > Stem Groen!


Stem Groen!

U stemt groen en wilt het groen denken omzetten in daden.
Veel van de items uit het stembiljet kunt u zelf realiseren door bijvoorbeeld uw gedrag wat aan te passen.
Op het gebied van installaties heeft u wellicht wat hulp nodig.

Als technisch adviesbureau willen wij een actieve rol spelen als het gaat om duurzaamheid en duurzaam gebruik van installaties.

Wij proberen in onze adviezen meerwaarde toe te voegen zoals ‘natuurlijk’ duurzame toepassing van technieken en het best haalbare binnenklimaat.
Dit alles binnen de kaders en passend bij de wensen van onze klanten zoals projectontwikkelaars, architecten, schoolbesturen, gemeenten maar ook aannemers, installateurs en leveranciers.

Wij zijn ervan overtuigd dat milieubewust ontwerpen nauwelijks duurder of zelfs goedkoper kan zijn voor de realisatie van een dergelijk ontwerp. Er wordt vaak te complex gedacht waardoor er ingewikkelde installatieconcepten ontstaan die energie besparend zijn maar door haar complexiteit niet bijdragen in een duurzaam gebouw.

Het simpelste installatieconcept dat aan de vraag- en doelstelling beantwoord, oftewel een installatiearm ontwerp, vinden wij onze uitdaging.

Bel eens met één van onze adviseurs en maak een vrijblijvende afspraak om uw wensen kenbaar te maken.


Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064