Techniek Zonwering Daken Tweede Kamer

Rijksgebouwendienst

Het project

De zonweringsschermen en de -installatie op de sheddaken van de Statenpassage en de Schepelhal van de Tweede Kamer waren dusdanig aangetast door de invloed van de zilte zeelucht, dat begin 2013 door de Rijksgebouwendienst werd besloten alle 228 schermen en nagenoeg de complete voedings- en besturingsinstallatie te laten vervangen.
Belangrijk was dat de klus absoluut moest worden uitgevoerd zonder overlast voor de ‘bewoners’ en de bezoekers van het kamergebouw. Op 11 maart 2014 is het project opgeleverd en kreeg het bouwteam de complimenten van het hoofd van de facilitaire dienst van de Tweede Kamer omdat het project zonder problemen en zonder overlast was uitgevoerd.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs

De Rijksgebouwendienst heeft Beekink Installatieadviseurs gevraagd een moderne installatie te ontwerpen die nadrukkelijk minder storingsgevoelig moest zijn dan de oorspronkelijke installatie. Delen van de installatie, te weten kabeldozen, waren indertijd in de buitenlucht gemonteerd waardoor de installatie als gevolg van condensatie in de dozen en als gevolg van binnendringend vocht, zeer storingsgevoelig was.
Voor de nieuwe situatie is er gekozen voor een installatie op basis van KNX, gestuurd vanuit het gebouw beheersysteem. De besturingsinstallatie bestaat uit motorcontrollers gekoppeld aan een bestaand weerstation en aan het GBS. De controllers zijn met elkaar verbonden door een EIB-buskabel en geclusterd gemonteerd in vijf stalen wandkasten direct onder de betreffende daken, om de bekabeling naar de motoren zo kort mogelijk te houden. Vanaf de motorcontrollers worden de zonweringsmotoren één op één gevoed en bestuurd, zodat er zich geen weersgevoelige componenten in de buitenlucht bevinden zoals voorheen het geval was.