Uitdagingen nieuwe brandbeveiliging politiebureau

Met trots en expertise hebben wij deelgenomen aan een mooi project in samenwerking met meerdere onderstaande partijen.

Een politiebureau is allesbehalve een standaard kantooromgeving. Dit geldt al helemaal voor het bureau Doelwater in het centrum van Rotterdam. Bij de vervanging van de oude brandmeldinstallatie moet met veel locatiespecifieke uitdagingen rekening worden gehouden.

Uitdagende locatie

“We willen een optimaal draaiende brandmeldinstallatie om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te borgen”, zegt Stefan Elsing, afdelingshoofd Elektrotechniek bij Beekink. “Het aantal ongewenste meldingen moet zo klein mogelijk zijn. De Cerberus-installatie voldoet aan alle functionele eisen. Bij de implementatie houden we rekening met de specifieke uitdagingen van de locatie Doelwater. Een politiebureau is niet te vergelijken met een standaard kantorencomplex. Je kunt er niet even met een schroevendraaier binnenlopen omdat je iets komt installeren. Er geldt speciale wet- en regelgeving.” Haaring bevestigt: “We hebben op Doelwater speciale afdelingen voor onder meer zedendelicten en drugs. Deze zijn extra beveiligd. De arrestantenafdeling is een losstaand gebied, ook qua brandbeveiliging. Als arrestanten aan- en afgevoerd worden, gaan ze door regulier gebied. Soms moeten we eerst bepaalde zaken weghalen voor de monteur aan de slag kan. Er loopt ook altijd een beveiliger mee met de monteur. Het is zeer belangrijk om agenten en monteurs van tevoren goed te instrueren.”

 

Arrestantenafdeling

Tijdens de bouwvergaderingen worden afspraken gemaakt om de uitvoering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vooral op de specifieke afdelingen is het belangrijk dat werkzaamheden niet te lang duren en geen vertraging oplopen. Haaring: “Op de arrestantenafdeling moeten in één werkgang zowel de kabels worden gelegd als de melders worden aangebracht. De aan- en afvoer van arrestanten gaat 24 uur per dag door, er is geen mogelijkheid om iets in te halen op een zaterdag of zondag.”

Volledige detectie

De nieuwe brandmeldinstallatie wordt parallel aan de oude geïmplementeerd en zal medio 2024 worden opgeleverd. Op sommige plekken gaat de politie tijdens de uitvoering 24/7 een brandwacht inzetten. De begane grond wordt voor 100% voorzien van detectie om risico’s van buitenaf te minimaliseren. “Doelwater ligt in het centrum van Rotterdam, waar ook wel eens gedemonstreerd wordt”, verklaart Haaring. “Daarbij lopen de emoties soms hoog op. Volledige detectie voorkomt onder meer dat een door ’te enthousiaste’ betogers veroorzaakte brand onopgemerkt blijft met de kans zich te kunnen verspreiden.”

Cloud

Tegenwoordig kunnen gebouwinstallaties deels op afstand, via de cloud, worden gemonitord en bediend. Dit geldt ook voor de Cerberus-installatie. Zo kunnen installatiebedrijven de vervuilingsgraad van melders remote uitlezen. “Onze cloud zit in een beveiligde VPN-omgeving”, aldus Edwin Toutenburg, promotor Fire Safety bij Siemens. “Je kunt er alleen een verbinding mee opbouwen als je de inlogcode hebt. Inmiddels is het zelfs mogelijk om melders op afstand te testen in plaats van met een teststok op locatie.” Het op afstand bedienen van de brandmeldinstallatie is volgens Haaring nog een stap te ver voor de politie. Hij staat er wel voor open om hierover samen met Siemens een keer verder te praten. “Het tekort aan monteurs en materialen vraagt inderdaad om nieuwe, slimme oplossingen”, aldus Haaring. “Des te belangrijker is het om regelmatig samen met technologieleveranciers en installatiebedrijven om de tafel te zitten. Je kunt dan bepaalde zaken vanuit meerdere invalshoeken benaderen en leert van elkaar.”

Certificatie

De  politie laat de nieuwe brandbeveiligingsinstallatie certificeren. Haaring: “De installaties in ons arrestantencomplex laten we jaarlijks certificeren vanuit onze zorgplicht voor de mensen die er verblijven. In onze reguliere gebouwen gaat eens in de drie jaar de peilstok erin en worden installaties opnieuw gecertificeerd. Certificeren gaat een stap verder dan regulier onderhoud. Je kijkt hierbij ook of handbrandmelders nog op dezelfde plek zitten en bereikbaar zijn. Dit voorkomt dat bouwkundige wijzigingen aan het pand onbedoeld een negatieve impact hebben op de brandveiligheid. Als je bijvoorbeeld een ruimte vergroot, moet er ook extra detectie bij. Zulke zaken worden nog wel eens over het hoofd gezien. Vandaar de certificatie; veiligheid gaat boven alles.”

 

28 maart 2024