Studio Roosegaarde

STADSHAVENS ROTTERDAM

Het project

Het Glazenpand aan de Vierhavenstraat in Rotterdam, bestaat uit een kantoordeel met twee bouwlagen met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van circa 430 m2 en een werkplaats met opslag, met een totaal vloeroppervlak van 560 m2.

De Vierhavenstraat is onderdeel van Stadshavens Rotterdam, een project waarbij het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam oude havengebieden veranderen in innovatieve woon- en werkgebieden.

Na de renovatie is Studio Roosegaarde in het pand gehuisvest. Oprichter Daan Roosegaarde is een Nederlandse pionier, kunstenaar, ondernemer en ontwerper. Hij maakte onder andere een interactief korenveld van honderden LED-lampjes (Dune), een jurk die transparant wordt op basis van hartslag (Intimacy) en een snelweg waarbij de belijning oplicht in het donker (Smart Highway).

Roosegaarde zegt over zijn verhuizing naar het Glazenpand: “Rotterdam heeft de ambitie om dé Maakstad 2.0 te worden. Hier gebeurt het, hier wil ik zitten met mijn ‘droomfabriek’, op de plek waar cross-overs ontstaan.”

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs

Beekink Installatieadviseurs heeft voor de verbouw van het Glazenpand opdracht gekregen voor het ontwerp van de Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties.

Het ontwerptraject bestond uit het maken van een Voorlopig Ontwerp met Technisch Programma van Eisen (TPvE) waarin ook de kwaliteitseisen zijn vastgelegd die de Gemeente Rotterdam voorstaat bij de realisatie van de verbouw, het opstellen van ramingen van de installatiekosten en het maken van een bestek met tekeningen.

Er is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende eisen en randvoorwaarden bij beheer, exploitatie, veiligheid, materiaalgebruik enz. Bij het ontwerpen van de installaties is uitgegaan van een energiezuinig gebouw dat tevens een laag onderhoudsbudget nodig heeft.

Het ontwerp

In het ontwerp is zoveel als mogelijk gekozen voor oplossingen die, zonder een verhoging van de investeringskosten voor het betreffende gebouwdeel, een beperking van het energieverbruik en exploitatie/onderhoud tot gevolg hebben. Door het verwerken van de verschillende mogelijkheden in ons Bouw Energie Model (BEM) was een afgewogen keuze te maken.

Alle ruimten in het gebouw worden geventileerd. In de kantoren en werkplaats geschiedt dit door volledig gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

Het warmte- en koudeopwekkingssysteem bestaat uit een warmtepomp met speciale techniek om met lage buitentemperaturen een goed rendement te behalen en een hoogrendement (HR) CV-ketel. Deze manier van warmteterugwinning leidt tot forse energiebesparingen ten opzichte van een traditionele installatieaanpak met ketels en koelmachine.

Het pand is volledig voorzien van LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.