Vervanging centrale koeling Politiebureau

Alphen aan den Rijn

Het project

Aan de Kees Mustersstraat in Alphen aan den Rijn is de politiepost voor deze regio gehuisvest. De politie heeft de kwaliteit van huisvesting hoog in het vaandel staan. Door het actief uitvoeren van gedegen beheer en onderhoud heeft de politie inzicht in de technische staat van de bouw- en installatiedelen van haar vastgoed. Zo ook van de hiervoor genoemde politiepost. De conditiemeting conform de objectieve maatstaf NEN 2767 en een bijbehorend meerjarenonderhoudsplan (MJOP) hebben uitgelicht dat de koelmachine op korte termijn aan vervanging toe is.

Beekink Installatieadviseurs is gevraagd om dit traject op te pakken en tijdens de daadwerkelijke vervanging te begeleiden.

Ontwerp

Allereerst heeft Beekink onderzoek gedaan naar de vervanging van de koelmachine. Hierbij zal globaal worden beschouwd of de koudelevering nog voldoet aan de koudevraag van het gebouw. Verder ontstaan door het vervangen van de koelmachine eventueel mogelijkheden tot verduurzaming van de warmte- en koudeopwekking voor het betreffende pand. De koelmachine zou bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door een warmtepomp en zo ook een deel van de warmte voor het gebouw kunnen leveren. De bevindingen van het hiervoor genoemde onderzoek zijn vervolgens verwerkt in een startnotitie waarin de uitgangspunten voor de nadere uitwerking zijn vastgelegd.

Op basis van het startdocumenten heeft Beekink het ontwerp verder uitgewerkt tot een bestek met bestekstekeningen. Tijdens de uitvoeringsfase heeft Beekink toezicht gehouden op de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Bij gereed zijn van de werkzaamheden, zijn deze opgeleverd en vastgelegd in een Proces Verbaal van Oplevering.