Tabor College

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
LOCATIE WERENFRIDUS TE HOORN

Het project

Het nieuwe schoolgebouw van het Tabor College locatie Werenfridus te Hoorn is als “thuis komen in een nieuw en innovatief gebouw“. In mei 2018 heropende het Tabor College haar deuren na een grootschalige renovatie en nieuwbouw aan De Keyzerstraat in het Noord Hollandse Hoorn.

Een school is een locatie waar mensen elkaar ontmoeten. Het Tabor College gebruikt het “Dorp” hiervoor als prachtige beeldspraak. Het dorp staat voor niet te groot en een grote saamhorigheid. In dit schoolgebouw let men op elkaar, helpt men elkaar en steunt men elkaar. Het plein vormt het hart van het dorp (c.q. school) en speelt de hoofdrol in het ontwerp van dit prachtige schoolgebouw. Daarnaast heeft het nieuwe schoolgebouw verschillende leerhuizen. Zo vindt men er leerhuizen met als onderwerp; Talen, Maatschappij, Exact, Kunst en Sport. Elk leerhuis biedt leerlingen de ruimte om zichtzelf te ontwikkelen maar óók te ontspannen tussen de lessen. De vier nieuwe sportzalen en de sportvelden maken vormen in dit project toch wel de kroon op het werk.

Het ontwerp

Het Tabor College Werenfridus heeft als missie dat de school leerlingen uitdagend onderwijs wil bieden in een goede werk- en leeromgeving. Het comfort van het gebouw en de invloed van de toe te passen installaties hebben een zeer grote invloed op deze missie. De afgelopen jaren is de implementatie van solide klimaatinstallaties steeds belangrijker geworden om een veilige en bovenal gezonde leeromgeving te realiseren voor de leerlingen en de medewerkers.

Het ontwerpteam van Beekink Installatieadviseurs heeft de missie van het Tabor College als “kapstok” genomen voor het ontwerp. Een aangenaam leer- en werkklimaat wordt gewaarborgd door de inpassing van meerdere luchtbehandelingskasten en warmtepompen. Deze installaties houden de temperatuur aangenaam en zorgen voor voldoende frisse lucht om te leren en ontwikkelen. Daarnaast is energiezuinig verlichting toegepast welke ook esthetisch tot zijn recht komt in dit nieuwe schoolgebouw.