Optimalisatie ventilatie KDV Woeste Willem

Bijdehand Kinderopvang

Het project

BijDeHand Kinderopvang heeft de veilige omgeving voor kinderen hoog in het vaandel staan tijdens de belangrijkste ontwikkelingsfase van hun leven. Met de veranderende wet- en regelgeving heeft BijDeHand direct Beekink Installatieadviseurs gevraagd mee te denken om hier een passende oplossing voor te presenteren.

Anno 2017 is ventilatie een veel besproken onderwerp in de wereld van kinderdagverblijven. Sinds 1 april van dit jaar dient de luchtkwaliteit en de ventilatiecapaciteit op orde te zijn. Het Nederlandse Bouw Besluit (2012) heeft nieuwe eisen aangegeven. Vanaf dat moment kan een controle worden uitgevoerd naar de ventilatiecapaciteit en de CO2-waarden in kinderdagverblijven. De minimale eisen vanuit het Bouw Besluit zorgen ervoor dat er tenminste 3,44 liter per seconde per persoon wordt geventileerd. Daarnaast mag de concentratie CO2 volgens de nieuwe regels niet boven de 1.000 ppm (parts per million) uitkomen.

Ontwerp

Beekink is haar werkzaamheden gestart met een inventarisatie en analyse van de bestaande ventilatie-installatie in kinderdagverblijf Woeste Willem. Een overzichtelijke rapportage met uitgangspunten en constateringen is gepresenteerd waarop BijDeHand Kinderopvang weloverwogen keuzes heeft kunnen maken.

Gekozen is om een nieuw ventilatiesysteem te realiseren in het object. Beekink heeft het gehele ontwerp verzorgd voor het nieuwe ventilatiesysteem. Dit systeem bestaat uit een luchtbehandelingskast op het dak van het kinderdagverblijf, de infrastructuur naar alle verblijfsruimten en natuurlijk de toevoer- en afvoerroosters. Mede door het ontwerp blijft BijDeHand Kinderopvang bij haar visie: “Wij zorgen voor een pedagogisch verantwoorde, veilige en warme omgeving, waarbinnen uw kind zich geborgen en plezierig voelt.”