Leidraad (gemeentelijk) vastgoed

De recent uit gekomen Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed helpt maatschappelijke organisatie met het verduurzamen van vastgoed. Het is bedoeld als hulpmiddel voor middelgrote en kleine gemeenten die aan de slag willen of zijn met het energiezuinig maken van het gemeentelijk vastgoed.

Vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijke doelstellingen voor maatschappelijk vastgoed geformuleerd. Te weten: een CO2-reductie van 95% en volledig aardgasvrij in 2050 en (zo mogelijk) een CO2 reductie van 49% in 2030.

Uiteraard kunnen ook niet maatschappelijke vastgoedeigenaren met de leidraad hun voordeel doen!

Beekink Installatieadviseurs assisteert diverse gemeenten maar ook commerciële vastgoedeigenaren bij het maken van (beleids)keuzes met als doel het realiseren van de duurzaamheidsambities.

U vind de leidraad middels onderstaande link.