Het Tweelinghuis in Leiden

Gemeente Leiden

Het project

In opdracht van de gemeente Leiden is in Leiden het Tweelinghuis gebouwd en in september 2005 opgeleverd. Het betreft een kantoorgebouw van 6 bouwlagen en een kelder met een totaal BVO van circa 3.500 m2. In de kelder is een fietsenstalling. Op de begane grond is de centrale entree, een kinderdagverblijf (BSO) en ruimten van parkeerbeheer. Op de eerste verdieping zijn eveneens ruimten van parkeerbeheer (kleedruimten, douches etc.) gelegen. De tweede verdieping is een vergadercentrum. De overige verdiepingen (3e tot en met 5e) zijn kantoorverdiepingen.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs

Bij de ingebruikname zijn vrijwel direct klachten geconstateerd met betrekking tot temperatuur en benauwdheid in de kantoorruimten op de hogere verdiepingen. Aan Beekink Installatieadviseurs is gevraagd de oorzaken van deze klachten te onderzoeken. Naar aanleiding van deze analyse heeft Beekink Installatieadviseurs in opdracht van gemeente Leiden een werkomschrijving gemaakt voor het aanpassen van de klimaatinstallaties. Het aanbestedingstraject en de uitvoeringsbegeleiding waren eveneens onderdeel van de opdracht.

Het nieuwe werken

In de loop van het project werd bekend dat de indeling van Het Tweelinghuis gewijzigd zou worden om ‘Het Nieuwe Werken’ mogelijk te maken. De tot dan toe gebruikte indeling op basis van cellenkantoren is gewijzigd in een meer vrije indeling op basis van kantoortuinen en concentratiewerkplekken/ vergaderruimten. Beekink Installatieadviseurs heeft ten behoeve van deze verbouwing het ontwerp gemaakt voor de wijzingen en uitbreidingen van de bestaande technische installaties. Ook de aanbesteding en uitvoering hiervan zijn door Beekink begeleid.
Een comfortabel en energiezuinig lichtconcept is toegepast met een basis lichtniveau van 300 lux dor middel van TL armaturen met microprismatische afscherming, aangevuld met werkplekverlichting op basis van LED. Als klimaatsysteem is gekozen voor een klimaatplafond.