BENG

Sinds 1 januari 2021 moet elk nieuw gebouw in Nederland voldoen aan de nieuwe energieprestatie-eisen. Alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen moeten voldoen aan het Bijna Energie Neutrale Gebouw, beter bekend als BENG. Het voornaamste doel van BENG is de CO²-uitstoot van nieuwe gebouwen beperken. De BENG-eisen komen voort uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive, veelal aangeduid als EPBD en het Nederlandse Energieakkoord. 

Met behulp van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8800 en software, berekend Beekink of je nieuwbouw voldoet aan de BENG-eisen. Daarnaast kan Beekink óók voor bestaande gebouwen op basis van deze uitgangspunten het Energielabel voor uw gebouw afmelden. 

BENG heeft sinds haar intrede op 1 januari 2021 de EPC-bepalingsmethodiek vervangen. Het belangrijkste verschil van BENG ten opzichte van de EPC is dat de eisen ten aanzien van BENG een stuk strenger zijn. Daarnaast was de EPC een dimensieloos getal. Er was geen aanduiding van absoluut verbruik in Joules of kWh. BENG kijkt in tegenstelling tot de EPC wel naar absolute waarden. Deze waarden zijn vertaald naar de drie onderstaande indicatoren. 

BENG 1 – energiebehoefte

BENG 1 stelt een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft om te kunnen voorzien in verwarming en koeling. Deze waarden wordt aangeduid in kWh per vierkante meter per jaar.  

Van grote invloed op de energiebehoefte is de kwaliteit van de thermische schil van het gebouw. De thermische schil van het gebouw is opgebouwd uit vloeren, gevels en daken inclusief openingen, zoals deuren en ramen. Veel factoren kunnen invloed hebben op BENG 1, denk hierbij aan de verhouding glas ten opzichte van gemetselde gevels. De mate van isolatie. De mate van kierdichting evenals de aanwezigheid van koudebruggen. Niet alleen het toepassen van de juiste materialen zorgt voor het behalen van de maximale hoeveelheid energiebehoefte. Voor het behalen van de BENG 1 indicator dient men niet alleen de focus te leggen op één van de genoemde aandachtspunten, het totaalplaatje zorgt uiteindelijk voor een goede score op de BENG 1 indicator. 

Maatregelen die onder andere bijdragen aan een gunstige energiebehoefte zijn: 

 • Compacte bouwvorm 
 • Optimale schilisolatie 
 • Luchtdichtheid 
 • Zomernachtventilatie 
 • Zonwering 

BENG 2 – primair fossiel energieverbruik

Voor elk gebouw geldt naast een maximum van de energiebehoefte (BENG 1), óók een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw verbruikt. BENG 2 – primair fossiel energieverbruik. Deze indicator wordt ook in kWh per vierkante meter per jaar berekend. Het primair fossiel energieverbruik is een optelsom van het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatie. Voor utiliteitsgebouwen geldt ook dat het primair energieverbruik voor verlichting en bevochtiging opgeteld dient te worden. 
Voor zowel utiliteitsbouw als woningbouw geldt dat de energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie mag worden afgetrokken van het primair energieverbruik. 

Maatregelen die onder andere bijdragen aan een gunstige energiebehoefte zijn: 

 • Optimale schilisolatie 
 • Efficiënt installatieconcept 
 • Toepassing van lage temperatuur verwarming 
 • Booster warmtepomp of zonneboiler voor warmtapwaterbereiding 
 • Gebruik van gasgestookte installaties voorkomen 

BENG 3 – aandeel hernieuwbare energie

Voor elk nieuw gebouw is de toepassing van hernieuwbare energie een verplichting. Het aandeel hernieuwbare energie, wordt in tegenstelling tot BENG 1 en BENG 2 niet uitgedrukt in kWh per vierkante meter per jaar. Beng 3 wordt uitgedrukt in een totaal percentage. Per functie kan dit aandeel verschillen. Een kantoor heeft een andere verplichting dan bijvoorbeeld een onderwijsgebouw. 30% hernieuwbare energie voor een kantoorfunctie versus 40% hernieuwbare energie voor een onderwijsfunctie. 

De maatregelen voor het gebruik van hernieuwbare energie betreft voornamelijk installatietechnische oplossingen. Denk hierbij aan de integratie van PV-panelen of het realiseren van een aansluiting op een stadsverwarmingsnet. 

Een belangrijk aandachtspunt voor het behalen van BENG 3 is de bouwvorm. Voor een hoger gebouw is dit een moeilijkere opgave dan voor een laag en compact gebouw. Bij een hoog gebouw is bijvoorbeeld het aantal beschikbare vierkante meters beperkt voor het plaatsen van PV-panelen. 

Maatregelen die onder andere bijdragen aan hernieuwbare energie: 

 • Toepassing van PV-panelen; 
 • Toepassing van zonneboiler; 
 • Toepassing van warmtepomp; 
 • Aansluiting op stadswarmte (mits aanwezig). 

Bent u opzoek naar een BENG berekening voor uw nieuwbouw project of grootschalige renovatie? Of heeft u een nieuw energielabel nodig voor uw gebouw, Beekink helpt u verder! Neem voor meer informatie contact op via info@Beekink.com of bel ons op 0180-311064.