Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Vernieuwbouw Tabor College Hoorn


Vernieuwbouw Tabor College Hoorn

Project:Vernieuwbouw Tabor College Hoorn
Opdrachtgever:Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
Architect: Roggeveen & Piso Architecten i.s.m. SP Architecten
Omvang:12.200 m²

Expertisevelden: Klimaattechniek, Bouw Energie Model, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

Het Tabor College heeft als missie leerlingen uitdagend onderwijs te bieden in een goede werkomgeving. Het comfort van het gebouw en de invloed van toegepaste installaties zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om die goede werkomgeving te krijgen.

De locatie Werenfridus van het Tabor College huisvest leerlingen die Havo, atheneum, gymnasium, tweetalig Havo en tweetalig vwo onderwijs volgen (circa 1.500 leerlingen).
Het project omvat een gedeeltelijke renovatie van het huidige gebouw, vervanging en nieuwbouw. Het oorspronkelijke gebouw uit 1954 wordt zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht, in zowel interieur als exterieur. De hal achter de hoofdentree vormt straks de verbinding tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw. Deze nieuwbouw telt twee bouwlagen. Naast de nieuwbouw zullen er ook vier nieuwe gymzalen worden gebouwd, met daaronder een fietsenstalling.

Voor deze renovatie en nieuwbouw heeft Beekink Installatieadviseurs opdracht gekregen voor het ontwerp van de gebouwgebonden technische installaties en voor advieswerkzaamheden in de aanbestedings- en uitvoeringsfase.

Via een niet-openbare Europese Engineering en Build aanbesteding, bouwkundige en installatietechnische werken in 2 percelen, zijn de uitvoerende partijen geselecteerd.
Voor een betere aanbesteding met goed vergelijkbare aanbiedingen is door het bouwteam besloten om het ontwerp voor de technische installaties uit te werken tot volledig uitgewerkt bestek met tekeningen. Dit in tegenstelling tot het bouwkundig ontwerp dat uitgewerkt is tot DO+.

Na de succesvolle en precies op begroting verlopen aanbesteding is nu de uitvoeringsperiode gestart.
De uitvoering van de technische installaties wordt door Beekink begeleid.Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Door de opdrachtgever is gekozen voor een integraal ontwerptraject. In de beginfase van het project is veel aandacht besteed aan de inpassing van de technische installaties binnen de randvoorwaarden van het bouwkundig en constructief ontwerp met veel aandacht voor energiebesparende maatregelen.

De klimaatinstallaties bestaan in grote lijnen uit de verwarmingsinstallatie, de luchtbehandelingsinstallatie en de koelinstallatie. De warmte- en koude-opwekking bestaat uit twee speciale lucht/water-warmtepompen en twee hoog rendement (HR) CV-ketels. De warmtepompen verdienen zichzelf binnen enkele jaren al terug doordat deze een zeer hoog rendement hebben bij lage buitentemperatuur en zijn daarnaast ook nog eens superstil. Dit was een pré omdat de warmtepompen tussen de lokalen op een tussendak geplaatst worden, dicht tegen een woonwijk. In de klaslokalen, bijeenkomstruimten, kantoren alsmede de sportzalen wordt gebruikt van vloerverwarming/koeling. Om aan de ventilatie-eisen uit de Frisse Scholennorm te voldoen worden meerdere luchtbehandelingskasten toegepast.
Voor de algemene verlichting in verblijfsruimten is gekozen voor LED-armaturen.

Om tactische ontwerpbeslissingen te maken is door Beekink Installatieadviseurs het in eigen beheer ontwikkelde Bouw Energie Model, BEM, ingezet. In BEM kunnen alle parameters van energiestromen worden ingevoerd. Door de berekeningen in het model zijn de mogelijkheden, de investeringen, de haalbaarheid en de exploitatie van het gebouw vastgesteld. Inclusief de diverse installatiemethoden.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064