Projecten > Utiliteit > Beheer & Onderhoud Fries Museum Leeuwarden


Beheer & Onderhoud Fries Museum Leeuwarden

Project:Beheer & Onderhoud Fries Museum Leeuwarden
Opdrachtgever:IPMMC Consult
Architect:n.v.t.
Omvang:8.100 m2

Expertisevelden:Onderhoud

foto volgt foto volgt foto volgt

Het nieuwe Fries Museum op het Zaailand in Leeuwarden is in 2013 geopend voor publiek. De werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van het museum zijn eind 2014 aanbesteed. IPMMC heeft de invulling gegeven aan deze aanbesteding. Beekink Installatieadviseurs maakte deel uit van het projectteam vanwege de aanwezige specifieke kennis op het gebied van installatietechniek.

Door het projectteam zijn de scope, strategie en het gewenste doel van het project vastgesteld en geformuleerd.
Door Beekink Installatieadviseurs zijn aan de hand van een documentenonderzoek en opnames ter plaatse de types en omvang van de aanwezige gebouwgebonden installaties onderzocht en bepaald. Ook is onderzoek verricht naar de situatie van het huidige beheer en onderhoud.
De conditie van de installaties is globaal bezien en als richting naar aanbestedende partijen aangegeven in de rapportage. Vervolgens is het onderhoudsbestek opgesteld.

Ook heeft Beekink Installatieadviseurs een bijdrage geleverd aan het opstellen van de overige aanbestedingsdocumenten met als uitgangspunt een Europese aanbesteding.
De door de verschillende inschrijvende partijen ingediende stukken zijn beoordeeld en er is een gunningsadvies opgesteld.

Aanvullend zijn op verzoek van de opdrachtgever de vervangingskosten, de kosten voor het correctief onderhoud en de kosten voor advies en inspecties van de technische installaties voor de komende 20 jaren inzichtelijk gemaakt.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064