Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Meerjarenonderhoudsplannen voor scholen LMC


Meerjarenonderhoudsplannen voor scholen LMC

Project:Meerjarenonderhoudsplannen voor scholen LMC
Opdrachtgever:LMC Rotterdam
Architect:
Omvang:16 schoolgebouwen

Expertisevelden:

foto volgt foto volgt foto volgt

Beekink Installatieadviseurs heeft in 2015 meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor 16 locaties van Stichting LMC Voortgezet Onderwijs opgesteld.

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam en omstreken. Binnen de 24 vestigingen met ruim 8.400 leerlingen en ruim 1.000 personeelsleden, zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Voor LMC is meerjarenonderhoud en de planning en beheer daarvan belangrijk. Goed beheer en gebouwonderhoud leiden tot een langere technische levensduur en daarmee dus ook tot lagere onderhoudskosten. Aan Beekink is gevraagd een MJOP op te stellen dat inzicht geeft in de onderhoudsgevoelige onderdelen en de te verwachten kosten. In het plan worden bouwkundige en installatietechnische onderdelen opgenomen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de MJOP afgerond. Met LMC zijn de uitgangspunten vastgesteld en de planning opgesteld. De komende weken zullen in alle gebouwen de aanwezige gebouwgebonden installaties Ún bouwkundige elementen worden ge´nventariseerd en ge´nspecteerd conform de NEN 2767.

Na de inventarisatie en inspectie zullen de meerjarenonderhoudsplannen worden opgesteld, deze bestaan uit een meerjarenonderhoudsbegroting en een planning. Het opstellen wordt gedaan met behulp van O-Prognose. Met LMC zullen de vervolgstappen, voortkomend uit de inspecties en de meerjarenonderhoudsplannen worden besproken.

Kijk voor meer informatie op onze pagina voor Beheer & Onderhoud.Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064