Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Kinderdagverblijf Beestenboel


Kinderdagverblijf Beestenboel

Project:Kinderdagverblijf Beestenboel
Opdrachtgever:IJsselkids / SWKFacet
Architect:NOLABEL
Omvang:600 m≤ BVO

Expertisevelden:Klimaattechniek, Beveiliging, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

IJsselkids BV is een grote instelling voor kinderopvang in Capelle aan den IJssel en biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar in de vorm van:
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, bestaande uit voorschoolse, naschoolse opvang en tussen schoolse opvang. IJsselkids BV maakt onderdeel uit van de SWKGroep.
IJsselkids biedt op dit moment kinderdagopvang (0 Ė 4 jaar) aan binnen de accommodatie Beestenboel. Deze accommodatie is gesitueerd in een plint, waar enerzijds het kinderdagverblijf een eigen bouwdeel gebruikt en anderzijds de bibliotheek aan den IJssel een eigen bouwdeel gebruikt. Boven de plint zijn appartementen gesitueerd. De bibliotheek aan den IJssel is eigenaar van de plint, en verhuurd per 01 mei 2013 de gehele plint aan IJsselkids. Hiermee ontstaat voor IJsselkids de mogelijkheid haar opvangactiviteiten uit te breiden, aangezien er meer vierkante meters ter beschikking komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het eigen bouwdeel anders in te delen, aangezien het nu niet aan de wensen van IJsselkids voldoet (te kleine groepsruimten).

IJsselkids zal in de accommodatie 70 kindplaatsen kinderdagverblijf dienen te realiseren. Uitgangspunt van deze accommodatie is dat het een zeer flexibel karakter dient te hebben, waarmee continue voldaan kan worden aan de vraag van de klanten van IJsselkids en potentiŽle nieuwe klanten. Hierbij kan gedacht worden aan omzetting van groepen naar een andere leeftijdscategorie (wat op het gebied van wet- en regelgeving ook consequenties heeft), maar ook aan samenwerkingsverbanden met andere partijen. Hierbij is het tevens een uitgangspunt bij de indeling (naast de zes groepen KDV) direct de mogelijkheid voor externe verhuur, waarbij in de toekomst buiten schoolse opvang ook mogelijk dient te zijn. Daarnaast ziet IJsselkids graag de volgende kernwoorden terug in het gebouw:
- licht;
- huiselijkheid;
- professionele uitstraling;
- herkenbaarheid;
- tijdloos;
- stijlvol;
- modern.

Beekink Installatieadviseurs heeft voor dit project de opdracht mogen ontvangen voor het ontwerpen van de installaties. Het project wordt in de volgende fases uitgewerkt:
- Voorlopig ontwerp
- bestek
- aanbesteding

De uitwerking van het project vindt in een teamverband plaats.
SWKFacet is verantwoordelijk voor de directievoering. NOLABEL is verantwoordelijk voor het bouwkundig ontwerp en de inrichting. Beekink Installatieadviseurs ontwerpt, tekent en berekent de installaties binnen het gebouw.

Een uitdaging binnen dit project vormt het uitgebreide programma van eisen in combinatie met het beperkte budget.
Aantal kenmerken van de installaties:
- aangenaam en gezond binnenklimaat
- installaties per ruimte te regelen
- gebalanceerd ventilatiesysteem voorzien van warmteterugwinning
- klimaatplafond, met geÔntegreerde verwarming en koeling
- energiezuinige verlichting
- brandmeld- en ontruimingsinstallatie op basis van volledige bewaking

Het project bevindt zich op dit moment in de besteksfase.


Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064