Projecten > Utiliteit > Verduurzaming "De Saffier"


Verduurzaming "De Saffier"

Project:Verduurzaming "De Saffier"
Opdrachtgever:NSI N.V.
Architect:n.v.t.
Omvang:3.500 m² BVO

Expertisevelden:Duurzaamheid, Energie, Bouw Energie Model

foto volgt foto volgt foto volgt

Naar aanleiding van groot onderhoud aan de centrale warmte en koude opwekking van het pand “De Saffier” te Nieuwerkerk aan den IJssel, is door Beekink Installatie adviseurs, in opdracht van NSI bekeken hoe de installaties konden worden verduurzaamd.

De verwarming van het gebouw was gebaseerd op twee stuks verbeterd rendement CV ketels, welke een hoog temperatuur afgiftesysteem voeden. De twee ketels naderden het einde van de technische levensduur. De koeling van het gebouw was gebaseerd op twee separate koelmachines voorzien van R22 koudemiddel. Vanaf 1 januari 2010 is door de overheid besloten tot een uitfasering van R22. Het is sindsdien niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met het koelmiddel R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden. Naast deze uitfasering stond een ingrijpende reparatie op stapel ten behoeve van één van de koelmachine vanwege een defect.

Gekozen is om de koude- en warmteopwekking te combineren door middel van een warmtepompsysteem. Een warmtepomp heeft een hoger rendement in vergelijking tot een cv ketel. Door een juiste selectie van de componenten is het tevens mogelijk om de warmtepompen in te zetten voor de koeling van het gebouw. Doordat het gebouw in oorsprong niet is ontworpen voor het toepassen van een warmtepomp is de inpassing van deze techniek niet vanzelfsprekend. Door Beekink Installatieadviseurs is een technisch ontwerp gemaakt waarbij deze ‘nieuwe techniek’ toch ingepast kan worden in de bestaande situatie. Door deze inpassing is de overlast voor de zittende huurders geminimaliseerd en zijn er geen ingrijpende wijzigingen in het afgifte systeem nodig geweest. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden hebben de huurders ‘gewoon’ door kunnen werken, tevens heeft het behouden van veel installatiedelen in het gebouw kostenvoordelen voor de gebouweigenaar.

Naast het aanpassen van de centrale warmte- en koudeopwekking is ook de centrale luchtbehandelingskast ten behoeve van de laagbouw vervangen en de luchtbehandelingskast van de hoogbouw geoptimaliseerd voor de nieuwe installatie. Door de vernieuwing van deze installaties is de totale luchtbehandelingsinstallatie energie zuiniger gemaakt. Om dit allemaal in goede banen te leiden is de centrale regelinstallatie uitgebreid en gemoderniseerd. Middels een externe toegang van de regelinstallatie is het mogelijk om afwijkingen en storingen vroegtijdig te signaleren en hierop direct te handelen.

Eerder was al, op initiatief van Beekink en de gemeente Zuidplas en met volle ondersteuning door NSI, de verduurzaming van de verlichting in het gehele pand uitgevoerd. Zo'n 550 armaturen met een 58W T8 tl-buis zijn voorzien van een zogenoemde Spaarbuis (T5, 35W) van Voordélicht. Verder zijn de hoog vermogen halogeen- en PL-spots in de vide, boven de bordessen en in de sanitaire ruimten vervangen voor LED-spots en wordt er nu geschakeld op beweging en op intensiteit van het daglicht. Het licht brandt zodoende in de zomermaanden nauwelijks. Al met al geeft het bovenstaande een besparing van ruim 50% op energie.

Het pand heeft met deze aanpassingen een inhaal slag doorgemaakt en voldoet weer aan de huidige toets van duurzaamheid. Het doorvoeren van de wijzigingen heeft een energielabel verbetering opgeleverd van label E naar label A!

Lees hier het nieuwsbericht "Verduurzaming gemeentekantoor afgerond".

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064