Projecten > Utiliteit > Onderhoud Technische Installaties


Onderhoud Technische Installaties

Project:Onderhoud Technische Installaties
Opdrachtgever:Gemeente Leiden
Architect:n.v.t.
Omvang:70.000 m≤ (11 panden)

Expertisevelden:Onderhoud

foto volgt foto volgt foto volgt

Onderhoud technische installaties 11 panden van gemeente Leiden
Gemeente Leiden wil het onderhoud van de technische installaties van een aantal van haar panden gestructureerd, overzichtelijk en op een zo efficiŽnt mogelijke manier laten uitvoeren. Deze panden hebben niet allen dezelfde functie. Een aantal zijn bestemd voor ambtenarenhuisvesting, andere panden zijn o.a. in gebruik als stadspodia, regionaal archief en brandweerkazerne.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Door Beekink is een plan van aanpak uitgewerkt en uitgevoerd om de onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren vast te stellen en de onderhoudskosten voor de komende jaren inzichtelijk te maken.
Als eerste heeft een inventarisatie plaatsgevonden om een actueel overzicht te krijgen van alle onderdelen waarvan wettelijk een onderhoudscontract benodigd is en welke aanwezige contracten hierin voorzien. Vervolgens is de staat van onderhoud van de installaties en opgestelde apparatuur vastgesteld (nul-meting). Voor de locaties zijn uiteindelijk Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en bestekken opgesteld. De bestekken vormden de basis voor de aanbesteding van de werkzaamheden voor het Preventief en Correctief onderhoud van de E&W installaties.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064