Projecten > Onderwijs en kinderopvang > Uitbreiding OBS De Wiekslag


Uitbreiding OBS De Wiekslag

Project:Uitbreiding OBS De Wiekslag
Opdrachtgever:Gemeente Vianen
Architect:Topos Architecten
Omvang:300 m2

Expertisevelden:

foto volgt foto volgt foto volgt

Op de OBS De Wiekslag in Vianen wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Op een Jenaplanschool wordt gewerkt met een weekplan dat bestaat uit vier belangrijke pedagogische activiteiten: gesprek, werk, spel en viering. Om dit mogelijk te maken is een eigentijds schoolgebouw nodig met een prettig leef- en werkklimaat.
In november 2000 is de school verhuisd naar de nieuwbouw aan het Slijk. Het nieuwe schoolgebouw is aangepast aan de werkwijze in het Jenaplanconcept. Bij de uitwerking is zeer nauw samengewerkt met de school.

Door een toenemende belangstelling voor de leswijze is een tekort ontstaan aan lokalen waardoor een uitbreiding noodzakelijk was. In 2008 is er gestart met het ontwerp van deze uitbreiding.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadviseurs heeft het ontwerp gemaakt voor de technische installaties van zowel het huidige gebouw uit 2000 als van de uitbreiding. Ook is zij betrokken bij de aanbesteding- en gunningsfase en de uitvoering van het project.

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064