Projecten > Wonen en zorg > Nieuwbouw De Eersteling Moerkapelle


Nieuwbouw De Eersteling Moerkapelle

Project:Nieuwbouw De Eersteling Moerkapelle
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf W. Schipper B.V.
Architect:BD Architectuur
Omvang:3.200 mē

Expertisevelden:

foto volgt foto volgt foto volgt

Het project de Hondermorgen is onderdeel van de herontwikkeling van het voormalige NAM/Eersteling terrein in Moerkapelle, gemeente Zuidplas. Het project omvat de nieuwbouw van 4 gebouwen. Twee van deze gebouwen met elk 12 appartementen hebben een zorgbestemming en zijn bestemd voor de Stichting Siloah, voor het begeleid wonen door mensen met een verstandelijke beperking. Deze nieuwbouw vervangt de huidige woonlocatie De Eersteling van Stichting Siloah uit 1978. Het derde gebouw bestaat uit 4 grondgebonden vrije huursector eengezinswoningen en het vierde gebouw bestaat uit 9 starters-appartementen die voor Vestia worden ontwikkeld.

De advieswerkzaamheden van Beekink Installatieadviseurs omvatten het maken van een technisch Programma van Eisen (PvE)  voor de verschillende gebruikers van het gebouw. Het PvE is vertaald in een ontwerp van de installaties en voorzieningen naar VO en DO, inclusief bij behorende kostenramingen. Het bestek, aanbestedingswerkzaamheden en begeleiding van de werkzaamheden tijdens de bouw zijn eveneens onderdeel van de opdracht.
Tevens is advies uitgebracht over de brandveiligheid.Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064