Projecten > Onderwijs en kinderopvang > St. Jozefschool te Nootdorp


St. Jozefschool te Nootdorp

Project:St. Jozefschool te Nootdorp
Opdrachtgever:Laurentius Stichting
Architect:Fokkema & Partners
Omvang:1.900 m2

Expertisevelden:Frisse scholen, Klimaattechniek, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

De RKBS St. Jozefschool in Nootdorp wordt gefaseerd gerenoveerd en uitgebreid. Na oplevering zal de school 36 lokalen en diverse algemene ruimten hebben.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadviseurs heeft voor de 1e fase, van de uitbreiding, de installatie advieswerkzaamheden op het gebied van werktuigbouwkundige-, elektrotechnische- en transportinstallaties, in de ontwerp-, bestek-, gunning & aanbesteding- en uitvoeringsfase verzorgd. De 1e uitbreiding van het pand met tien klaslokalen, directieruimte en IB/RT ruimte van ca. 900 m2 is maart 2009 opgeleverd. Hierna is het ontwerp voor een verdere uitbreiding met 10 klaslokalen ca. 1000 m2 begonnen.

Voor deze school is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning inclusief een CO2-regeling toegepast. Om het resultaat op CO2 gebied te kunnen monitoren is door middel van het gebouwbeheerssysteem een registratie systeem opgenomen. Een speciaal energiezuinig verlichtingsplan is toegepast hierbij is tevens rekening gehouden met het gebruik van digitale schoolborden.

Aanvullend is Beekink Installatieadviseurs gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren om duurzame energiebronnen toe te passen. Het onderzoek richt zich voornamelijk op het toepassen van zonnepanelen en bodemwisselaars i.c.m. een warmtepomp om in de verwarming- en toekomstige koelvraag te voorzien.

In de publikatie Financieringsconstructies Frisse Scholen in de Praktijk wordt de St. Jozefschool uitgebreid besproken.

Voor meer informatie kijk op de site van Stichting Laurentius

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064