Projecten > Onderwijs en kinderopvang > R.K. Petrusschool te Rijswijk


R.K. Petrusschool te Rijswijk

Project:R.K. Petrusschool te Rijswijk
Opdrachtgever:Laurentius Stichting
Architect:Douwes Architectuur
Omvang:2500 mē

Expertisevelden:Klimaattechniek, Elektrotechniek

foto volgt foto volgt foto volgt

De Petrusschool ligt in de wijk Steenvoorde in de gemeente Rijswijk en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Laurentius Stichting voor primair onderwijs.

De verbouwing
Na ruim 35 jaar intensief gebruik was de school in 2005 wel toe aan een grondige opknapbeurt. De sloop van latere aanbouw zorgde ervoor dat de gebouwvorm weer consistent werd. De structuur van het gebouw werd overzichtelijker, ruimer, open en lichter en ook werden hoofdtoegang en routing verbeterd. Er kwamen nieuwe toiletgroepen, lokalen werden gemoderniseerd en ook kreeg de aula een nieuw plafond.

Werkzaamheden Beekink Installatieadviseurs
Beekink Installatieadvisuers heeft de installatie advieswerkzaamheden, op het gebied van werktuigbouwkundige-, elektrotechnische installaties, in de ontwerp-, bestek-, gunning & aanbesteding- en uitvoeringsfase verzorgd.

De Laurentius Stichting is actief bezig om de problemen met het binnenklimaat in haar scholen structureel op te lossen. Voor deze school is een balansventilatiesysteem en warmteterugwinning toegepast. Een speciaal verlichtingsplan is toegepast voor het gebruik van zogenoemde smart boards en de gehele school werd voorzien van een brandmeld-/ontruimingsinstallatie op basis van het Risk Management Programma Onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie kijk op de site van Stichting Laurentius

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064