Nieuws > Beslisboom Verduurzaming Scholen


Beslisboom Verduurzaming Scholen


Beslisboom Verduurzaming ScholenHet binnenklimaat op scholen is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws. De kwaliteit laat vaak te wensen over. Dit wordt veelal veroorzaakt door verouderde of ontbrekende voorzieningen voor goede ventilatie.

Naast de wensen en eisen aan ventilatie is er met het energieakkoord een complicerende factor bij gekomen: De Verduurzaming van de schoolgebouwen.

Om deze twee factoren voor belanghebbenden inzichtelijk te maken is door het RvO in samenwerking met diverse marktpartijen de Beslisboom Verduurzaming Scholen opgeteld hierin is vooral aandacht voor de verduurzaming waarbij ook gekeken wordt naar het upgraden van de gebouwen en bijbehorende installaties.

De tool stelt een aantal vragen over uw school en aan welke eisen de school zal moeten voldoen, en geeft aan de hand daarvan een maatregelpakket en een kostenindicatie. Zo hebt u binnen enkele minuten een concreet idee over hoe u uw school kunt verbeteren.

Beekink Installatieadviseurs heeft op dit gebied ook in de initiatiefase ruime ervaring. Beekink kan dan ook verdere duiding van de maatregelen geven en ondersteuning bij het maken van de juiste beslissingen.

Uiteraard kunnen wij vervolgens de verdere uitwerking invulling geven.

Klik hieronder op start om de beslisboom te starten.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

Neem gerust contact met ons op om de invulling of uitkomsten van de beslisboom met ons door te nemen of te bezien welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Aanvullende documenten:
- het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B

Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064