Expertise


Onze werkzaamheden en expertise

BEEKINK Installatieadviseurs heeft passie voor het vak en geeft onafhankelijke advies op maat!

Inmiddels zijn door ons al vele ontwerpen en adviezen gemaakt voor technische installaties voor vrijwel alle soorten nieuwbouw utiliteitsgebouwen, maar ook ten behoeve van woningen, scholen, zorgcomplexen en renovatieprojecten.

Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

klimaat- en energieonderzoek;
opstellen Technisch Programma van Eisen;
innovatieve installatieconcepten;
uitwerken van ontwerpen;
verlichtingsplannen;
aanbesteding, directievoering of toezicht tijdens bouwperiode;
klachtenafhandeling bij bestaande bouw;
advies omtrent beheer en exploitatie, waaronder uitwerken en
aanbesteden onderhoudswerkzaamheden;
quickscan van een gebouw op goede werking c.q. beheer;
technische due dilligence;
commissioning;
haalbaarheidsonderzoeken duurzame installaties zoals bodemopslagsystemen,
PV-cellen etc.;
second opinion.

Om altijd oplossingen te vinden die verder gaan dan het gebruikelijke worden de ontwikkelingen in de techniek goed bijgehouden.

Onze expertise is breed en loopt van klimaatbeheersing, duurzaamheid, meet- en regeltechniek, transporttechniek, sanitaire techniek tot elektrotechniek, beveiliging, communicatienetwerken en beheer en onderhoud. 
 Projecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064