Expertise > Technische Due Dilligence


Technische Due Dilligence

Een Technische Due Diligence (TDD) wordt vaak uitgevoerd bij belangrijke investeringsbeslissingen, zoals de aankoop van vastgoed. Zo ontstaat een goed overwogen beslissing bij koop of verkoop.

Beekink Installatieadviseurs heeft veel vakkennis van gebouwgebonden installaties. Zowel van het ontwerpen hiervan alsook van de uitvoering, de opnames en metingen ter plaatse.
Door deze vakkennis wordt Beekink Installatieadviseurs regelmatig gevraagd om advies te geven over het niveau van de technische installaties.
Vooral door de pragmatische benadering van het vraagstuk ervaart u dat de adviseurs van Beekink Installatieadviseurs niet anders doen, maar anders zijn. Beekink Installatieadviseurs is uw sparringpartner met veel parate vakkennis. Zij maken helder wat u eigenlijk wilt. Geen zwart/wit benadering op de automatische piloot maar een visie waardoor toegevoegde waarde ontstaat.

Technisch Due Diligence onderzoek
Bij een TDD onderzoek van vastgoed dat wordt ontwikkeld, worden diverse stukken bestudeerd, zoals de Programma’s van Eisen, technische omschrijvingen en bouwaanvraagstukken. De stukken worden gecontroleerd op volledigheid, functionaliteit en tegenstrijdigheden. Ook wordt overleg gevoerd met de ontwikkelaars.
In de eindrapportage worden alle bevindingen opgenomen en worden aan de opdrachtgever(s) conclusies en aanbevelingen gegeven. Hiervan kan het resultaat zijn dat op basis van het Due Diligence onderzoek plannen worden aangepast zodat de kwaliteit van de investering verbetert.

Onderdelen van een TDD onderzoek kunnen zijn:
• klopt het ontwerp met de eisen die door de opdrachtgever zijn gesteld en zijn deze consequent in het ontwerp doorgevoerd;
• voldoet het gebouw na oplevering aan de verwachtingen van de opdrachtgever;
• de functionaliteit van het gebruik van het gebouw;
• de optimaliteit van de centrale installaties (ventilatie, koeling, verwarming, GBS);
• de bouwregelgevingen;
• de onderhoudsaspecten;
• technische punten architectuur, constructies, akoestiek, brandbeveiliging en installaties.

Kwaliteitscontrole
Als de opdrachtgever besluit tot aankoop van het te ontwikkelen vastgoed kunnen de adviseurs die het TDD onderzoek hebben uitgevoerd ook zorgen voor kwaliteitscontrole ofwel commissioning tijdens de bouw. Hiermee is de kwaliteit gewaarborgd.

Beekink Installatieadviseurs, door vakkennis en ervaring een waardevolle partner tijdens technische Due Diligence onderzoeken!Neem contact op met Wim van Genderen voor meer informatie of vragen.
w.v.genderen@beekink.com

Download hier het Technische Due Diligence informatieblad als pdfProjecten


Beekink Installatieadviseurs - Kleinpolderlaan 6 - 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel - 0180 - 311 064